Ahad, 31 Mei 2009

Kecerahan Bintang

Sesetengah bintang di langit kelihatan lebih cerah daripada yang lain. 'Apparent magnitude' merupakan ukuran kecerahan bagi objek di langit yang dilihat dari Bumi. Bintang-bintang mungkin kelihatan cerah kerana meraka memancarkan cahaya yang sangat yang banyak atau kerana mereka dekat dengan Bumi.

Pada kurun kedua sebelum masihi, ahli astronomi Greek Hipparchus membahagikan bintang-bintang yang boleh dilihat kepada enam kelas, atau magnitud mengikut kecerahannya. Beliau menomborkan magnitud dari 1(paling cerah) kepada 6(kurang cerah).Ahli astronomi moden menggunakan kaedah yang lebih jitu. Mereka menggunakan peralatan dipanggil photometer untuk mengukur kecerahan. Magnitud untuk bintang yang paling cerah adalah negatif - bintang yang paling cerah pada waktu malam, Sirius diukur pada -1.46. Magnitud berada dalam julat sekitar -26.72 untuk matahari kepada +28 untuk objek paling malap yang boleh dicerap menggunakan teleskop besar. Perbezaan 1 magnitud bermakna ratio kecerahan kira-kira 2.5.


Sebagai contoh, kita menerima kira-kira 2.5 kali cahaya dari Vega, bintang yang mempunyai magnitud 0, jika dibandingkan dengan Deneb, bintang yang mempunyai magnitud 1 dan kira-kira 6.3 kali cahaya dari Polar yang bermagnitud 2.

Apakah yang dimaksudkan dengan "Apparent Magnitude"?
Bagaimana kecerahan objek di langit dilihat. <-- Highlight utk jawapan

Enam atau pun lapan hari?

Kenyataan berkenaan kejadian langit dan Bumi melalui enam masa ataupun peringkat kejadian dinyatakan di beberapa tempat di dalam Quran. Sebagai contoh, dalam surah Hud ayat 7, surah al-A'raaf ayat 54, surah Yunus ayat 3 dan surah al-Furqan ayat 59.

Walau bagaimanapun dalam surah Fussilat ayat 9 hingga 12, Allah menjelaskan, "Sesungguhnya patutkah kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan Bumi dalam masa dua hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang (bersifat) demikian itu adalah Tuhan semesta alam. Dan dia menjadikan di bumi itu gunung-ganang yang kukuh di atasnya. Dia memberkatinya dan dia menentukan bahan-bahan keperluan hidup penghuninnya dalam masa empat hari. (Penjelasan itu sebagai jawapan) bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju ke arah langit sedangkan langit masih merupakan asap. Lalu dia menjelaskan kepadanya dan kepada Bumi, 'Datanglah kamu keduanya menurut perintahku samada dengan suka hati atau terpaksa,' Keduanya menjawab, 'Kami berdua datang dengan suka hati.' Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam dua hari dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang serta kami mememlihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlan ketentuan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui."

Sekiranya kita mengamati ayat-ayat ini sepintas lalu, ia seolah-olah menunjukkan proses kejadian langit dan bumi melalui lapan masa (dan bukannya enam), iaitu, "Dia menciptakan Bumi dalam masa dua hari. Dia menjadikan gunung-ganang dan menentukan bahan-bahan keperluan hidup atas Bumi dalam masa empat hari. Dia menjadikan tujuh langit dalam masa dua hari." Musuh-mush Islam suka menjadikan ayat ini sebagai bukti al-Quran tidak autentik. Mereka sebenarnya yang tersilap bukannya al-Quran.

Sebenarnya bahagian satu dan dua iaitu, "Dia menciptakan Bumi dalam masa dua hari. Dia menjadikan gunung-ganang dan menentukan bahan-bahan keperluan hidup atas Bumi dalam masa empat hari," adalah episod-episod bertindih yang berkaitan dengan proses yang sama iaitu proses kejadian bumi. Ia dapat dikiaskan dengan kenyataan seseorang iaitu, "Saya membuat asas ini dalam masa dua hari,. Kamu tidak percayakah? Saya bina dan lengkapkan rumah ini dengan segala kelengkapannya dalam masa empat hari." Berdasarkan kenyataan ini anda dapat mengatakan rumah ini dibina dalam masa enam hari. Namun kenyataan ini juga dapat ditafsirkan bagi membawa maksud pembinaan rumah ini memakan masa empat hari, iaitu dua hari bagi membuat asas rumah dan baki dua lagi bagi menyempurnakannya kerana terdapat pertindihan antara proses pertama dan kedua.

Berbalik dalam ayat-ayat ini dalam surah Fussilat ini, ciptaan bumi sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada kejadian gunung-ganang serta bahan-bahan keperluan hidup kerana semuanya berlaku serentak. Hal ini disebabkan gunung-ganang merupakan sebahagian daripada muka bumi. Justeru hari-hari yang Allah sebutkan dalam bahagian satu bertindih dengan hari-hari yang Allah sebut dalam bahagian dua.
Oleh sebab itu, dalam Tafsir al-Quran al-Azim, Imam Ibn Kathir berkata, "Allah mencipta Bumi dan apa yang terdapat di atasnya dalam masa empat hari dan Allah mencipta langit dalam masa dua hari."


Imam an-Nasafi pula berkata, "Berhubung dengan penciptaan bumi, (Allah menetapkan) dua hari bagi penciptaan bumi dan dua hari lagi bagi penciptaan gunung-ganang dan penetapan keperluan hidup. Kesemuanya memakan masa empat hari." Hal ini dinukilkan dalam al-Asas fi al-Tafsir oleh Said Hawa.

Seterusnya Said Hawa sendiri dalam kitab beliau al-Asas fi al-Tafsir berkata, "Berpandukan dalil-dalil daripada al quran, kenyataan langit dan Bumi dicipta dalam enam peringkat dapat dianggap sebagai satu pandangan yang putus tanpa perbezaan pendapat (qat'ii) di kalangan ulama Islam"

Khamis, 28 Mei 2009

Nama-nama bintang

Suatu masa dahulu, lebih 50 bintang-bintang yang terang telah diberikan nama yang sesuai di dalam bahasa Latin, Greek, dan Arab. Nama-nama bintang yang terkenal dan terang di cetak di atas Peta Bintang dengan huruf besar dipermulaannya.


Ahli astronomi pada hari ini menggunakan abjad dan nombor untuk mengenal pasti ratusan ribu bintang. Mereka merujuk setiap bintang yang paling terang di dalam setiap buruj dengan huruf Greek dan perkataan Latin sebagai nama buruj. Kebiasaannya bintang yang paling terang di dalam buruj dirujuk sebagai (a) alpha, bintang yang seterusnya terang sebagai (B) Beta dan seterusnya. Maka Regulus dipanggil sebagai a Leonis atau bintang yang paling terang dalam buruj Leo. Bintang malap yang tidak ditunjukkan dalam peta bintang dikenalpasti sebagai nombor di dalam katalog bintang.

Di dalam kesibukan kota metropolitan, anda cuma boleh melihat bintang yang paling terang sahaja. Bila anda berada jauh dari cahaya di bandar dan bangunan serta langit sangat gelap dan cerah anda boleh melihat kira-kira 2000 bintang dengan mata kasar anda.

Penciptaan alam dalam Enam Hari?

Kejadian langit dan Bumi melalui fasa-fasa tertentu. Dalam surah Hud ayat 7, Allah berfirman "Dan dia yang mencipta langit dan Bumi dalam mas enam hari dan adalah Arasynya di atas air.." Ayat ini menjelaskan berkenaan dua perkara. Pertama, ia menjelaskan kejadian langit dan Bumi melalui pelbagai peringkat. Kedua, proses kejadian Langit dan Bumi melahirkan air dan Arasy Allah berada di atas air.

Semasa menjelaskan mengenai masa yang diambil bagi kejadian langit dan Bumi (iaitu enam hari), Allah menggunakan perkataan ayyaam. Mengikut Hans Wehr A Dictionary of Modern Written Arabic oleh J Milton Cowan, perkataan ayyaam bermaksud 'age, era, time' iaitu 'umur,era,masa'. Justeru ungkapan 'enam hari' yang terdapat dalam ayat ini bukan bermaksud enam hari seperti yang kita fahami pada hari ini. Sebaliknya ia bermaksud 'enam masa atau pun enam peringkat masa'. Hal ini mudah kita fahami apabila kita mengetahui hari-hari di sisi Allah adalah berbeza mengikut dimensi yang berbeza. Kadangkala satu hari di sisi Allah menyamai 50 ribu tahun mengikut kiraan dunia. Sebagai contoh dalam surah al-Ma'arij, ayat 4 Allah menyatakan "Malaikat-malaikat dan Jibrail naik (menghadap) kepada tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun."
Justeru, hari mengikut kiraan manusia di Bumi adalah berbeza dengan hari di alam yang berbeza dengan dimensi yang berbeza. Konsep ini adalah selari dengan sains berdasarkan konsep Pengembangan Masa atau Time Dilation yang dikaitkan dengan Teori Relativiti Albert Eintein.


Justeru, Syed Qutb di dalam Fi Zilal al-Quran berkata, "Tidak syak lagi yang dimaksudkan dengan hari dalam ayat ini adalah hari-hari yang ditetapkan Allah, dia sahaja yang tahu kadar masanya. Ia bukan hari-hari yang dihitung manusia di Bumi ini."


Hamka di dalam Tafsir al-Azhar pula berkata, "Hari (dalam ayat ini) adalah hari Allah, Tuhan sekalian alam. Ia adalah hari meliputi seluruh alam dan bukannya hari yang dikira menurut peredaran Bumi mengelilingi matahari yang hanya memakan masa 24 jam. Berjuta-juta bintang di langit mempunyai hari-harinya sendiri, mengikut edarannya mengelilingi matahari. Ada antaranya yang lebih panjang daripada hari di Bumi dan ada juga yang lebih pendek. Maka hari sebelum Bumi tercipta sudah pasti berbeza dengan hari sekarang ini."

Rabu, 27 Mei 2009

Buruj

Sesuatu yang menyeronokkan untuk keluar dan melihat bintang biru putih yang muda atau bintang gergasi merah yang sedang mati di langit selepas anda membaca mengenainya. Anda mesti ingat yang anda tidak mampu untuk mengenal dari satu bintang ke satu bintang bila anda mula mencerap bintang, tetapi anda pasti boleh.

Bintang kelihatan seperti berada didalam satu kumpulan yang mempunyai corak di langit. Corak bintang ini dikenali sebagai Buruj. Melajar untuk mengenal pasti buruj-buruj yang mudah dilihat akan membantu anda untuk mengenal bintang-bintang didalamnya.

Terdapat 88 buruj yang secara rasminya diiktiraf oleh International Astronomical Union (IAU) atau Kesatuan Astronomi Antarabangsa. Nama latin mereka dan nama Asterism, atau bentuk bintang poopular yang tidak rasmi ditulis dalam huruf besar.
Ribuan tahun dahulu, manusia menamakan buruj mengikut binatang seperti Leo sebagai Singa atau watak mitos seperti Orion atau Belantik sebagai Pemburu. Lebih 2000 tahun dahulu, masyarakat Greek purba telah mengenalpasti 48 buruj.
Ahli astronomi moden menggunakan nama mengikut sejarah buruj merujuk kepada 88 bahagian langit dan bentuk dongeng dahulu. Mereka merujuk buruj untuk mengenal pasti objek di langit. Umpamanya mengatakan Marikh di dalm Leo membantu mencari planet itu, seperti mengatakan Jasin di dalam Melaka membantu untuk mencari bandar itu.

Leo the Lion

Bintang yang paling terang menandakan hatinya


Senaraikan 12 buruj zodiak
Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn dan Aquarius <-- Highlight utk jawapan

Alam Semesta Mengembang

Sejak alam ini wujud melalui ledakan Big Bang ia terus mengembang hinggalah ke hari ini. Berhubung dengan fenomena ini, dalam surah az-Zariyat ayat 47 Allah menjelaskan, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya."

Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan muusi'uun. Dalam bahasa Arab perkataan muusi'uun berasal daripada perkataan wasa'a. Hans Wehr A Dictionary of Modern Written Arabic oleh J Milton Cowan menterjemahkan perkataan wasa'a sebagai to be wide, roomy, spacious, extensive yang bermaksud 'menjadi besar, luas'. Justeru imam Ibn Kathir dalam tafsir al-Quran al-Azim menyatakan, ayat ini bermaksud, "Kami(Allah) meluaskan segenap penjuru (langit) dan kami meninggikannya tanpa sebatang tiang."


Pendapat ini diperkukuhkan lagi oleh As-Syeikh Said Hawa di dalam Al-Asas fi al-Tafsir. Beliau berkata, "Maksud ayat ini adalah langit ini Allah jadikan dalam keadaan mengembang secara berterusan atau pun Allah jadikan ia luas. Ayat ini adalah ayat mukjizat berhubung kejadian alam. Ia juga menunjukkan ilmu Quran jauh ke depan, melampaui tempat dan zaman. Justeru, sekiranya ada sesiapa yang masih enggan beramal dengan Quran kerana sombong dengan sains yang dimilikinya, baik sekiranya dia menilai semula dirinya sebelum terlambat."

Satu di antara versi Big Bang yang diterima umum oleh pakar-pakar sains hari ini adalah konsep pengembangan alam. Mengikut teori ini, di peringkat awal selepas berlakunya letupan Big Bang, alam ini mengembang 10 kuasa 50 daripada saiznya yang asal dan selepas itu proses pengembangan ini menjadi perlahan sedikit berbanding sebelumnya. Teori ini pada asalnya diutarakan oleh pakar kosmologi dari Amerika Alan Guth dan kemudiannya diperkembangkan oleh pakar astronomi Amerika, Paul Steinhardt, pakar astronomi Britain, Andreas Albrecht, dan pakar sains Rusia-Amerika, Andrei Linde. Hal ini dilaporkan di dalam Encarta Encyclopedia (CD) segmen Big Bang Theory, The Theory.

Paul Steindhart

Alan GuthAndrei LindeAndreas Albrecht

Alan Guth

Andrei Linde

Andreas Albrecht

Pada tahun 1929, tokoh astronomi dari Amerika, Edwin Hubble, dengan menggunakan alat yang canggih, mengesahkan alam ini sedang mengembang. Beliau mendapati semakin jauh sesebuah galaksi itu dari Bumi, semakin laju proses pengembangannya. Pada 9 Mei 1996, satu kenyataan akhbar dikeluarkan NASA berhubung dengan teori ini. Dua kumpulan pakar sains mengesahkan alam ini sememangnya sedang mengembang. Malah mereka hampir dapat menentukan kelajuan pengembangan alam ini. Kumpulan pertama yang dikenali sebagai pasukan The Hubble Space Telescope Key Project Team, dianggotai 20 orang pakar astronomi. Kumpulan ini mendapati alam ini mengembang dengan kelajuan 80km sesaat semegapersaat (km/sec/Mpc). Kumpulan kedua pula mendapati pengembangannya berlaku dengan kelajuan 57km/sec/Mpc. Kenyataan ini dilaporkan di http://spacelink.nasa.gov/, di bawah tajuk Press Release No. STScI-PR96-21 (1996), 'Hubble Space Telescope On Track For Measuring The Expansion Rate of The Universe,' 9 Mei 1996.

Edwin Hubble

Pada hari ini dengan bantuan alat yang lebih canggih penemuan-penemuan semasa semakin memantapkan lagi teori pengembangan alam ini. Pada tanggal 16 Mac 2006, di bawah tajuk Astronomers Detect First Split Second of the Universe, Space.com melaporkan pakar-pakar astronomi NASA menemui bukti-bukti baru yang mengukuhkan lagi teori Big Bang. Mereka mendapati pada peringkat awal kejadian kosmos alam ini adalah lebih kecil daripada atom. Kemudian pada masa satu per setrilion saat ia mengembang sehingga menjadi kosmos yang luas. Penemuan ini dilaporkan berdasarkan data yang disalurkan oleh satelit NASA yang dilancarkan pada tahun 2001. Satelit ini dikenali sebagai Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP. Ia mengukuhkan lagi teori alam mengembang sekali gus menampakkan kebenaran al Quran.
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe

Selasa, 26 Mei 2009

Memahami Langit Berbintang

Pandangan Pencerap


Pada suatu malam yang gelap dan mempunyai langit yang cerah, langit kelihatan seakan sebuah kubah besar yang dipaku dengan jutaan bintang. Kita dapat lihat mengapa orang zaman dahulu mempercayai yang langit berbintang umpama sfera besar yang berpusing sekitar Bumi.

Hari ini kita tahu yang kedudukan bintang adalah sangat jauh. Sinaran matahari berlumba menerusi angkasa untuk sampai ke Bumi. Bumi berputar atau berpusing setiap hari pada paksinya (garis bayangan menerusi pusatnya di antara kutub utara dan selatan).
Tetapi gambaran langit sebagai glob bintang yang lutsinar dan besar yang berputar mengelilingi Bumi masih berguna. Ahli Falak atau astronomi memanggil ini sebagai celestial sphere atau sfera samawi. "Celestial" datang dari perkataan Latin yang bermaksud sebagai syurga. Ahli falak menggunakan sfera samawi untuk menetukan kedudukan bintang dan galaksi serta perjalanan Matahari, Bulan dan planet sepanjang tahun. Bila anda memandang bintang, bayangkan diri anda di dalam sfera samawi dan sedang memandang keluar.
Kenapa bintang-bintang di sfera samawi kelihatan seperti bergerak ketika anda sedang mencerap dari Bumi?
kerana Bumi sedang berputar pada paksinya di dalam sfera samawi. <-- Highlight utk mengetahui jawapannya

Kekaguman Seorang saintis

Antara saintis yang kagum dengan kenyataan Quran ini adalah profesor Yoshihide Kozai daripada Universiti Tokyo, Jepun. Beliau adalah pengarah National Astronomical Observatory di Mikata, Tokyo, Jepun. Beliau ditunjukkan ayat-ayat Quran yang menceritakan berkenaan kejadian langit dan Bumi. Selepas mengkaji ayat-ayat itu beliau merasakan seolah-olah ayat-ayat itu diceritakan oleh seorang yang melihat kejadian alam ini di peringkat tertinggi. Kuasa yang menceritakan kejadian ini mampu melihat kesemua apa yang berlaku. Berhubung dengan kejadian langit dan Bumi daripada asap, beliau berpendapat penemuan-penemuan semasa menunjukkan fenomena ini memang benar-benar berlaku. Alam sebelum ini memang wujud dalam bentuk gumpalan asap. Daripada gumpalan asap itu lahirlah bintang-bintang dan kelahiran itu menjadi batu asas kepada kelahiran alam ini.
Akhirnya beliau berkata, "Saya kagum dengan fakta-fakta astronomi yang terdapat di dalam Quran. Dengan membaca Quran dan menjawab persoalan-persoalan yang timbul, saya rasa saya akan menemui cara untuk mengkaji alam semesta pada masa akan datang." Hal ini dilaporkan di dalam A Brief Understanding Islam, Darus Salam Publications, edisi kedua, Mei 1990.

Isnin, 25 Mei 2009

Pandangan Kosmik


Pada satu malam, dikala langit begitu cerah, anda boleh
melihat 2000 bintang dengan mata kasar anda. Anda boleh
melihat trillion kilometer di angkasa dan beberapa ribu
tahun ke belakang.
Semasa anda merenung bintang, anda pasti tertanya-tanya:
Apakah bentuk atau makna jutaan bintang ini? Apakah
kedudukanku ai alam kosmos yang luas ini? Anda tidak
berseorangan dalam bertanyakan soalan ini. Misteri dan
kecantikan angkasa lepas sentiasa memukau ramai orang.


Astronomi merupakan sains yang tertua - dan termuda.
Penemuan menarik yang dibuat pada hari ini menggunakan
alat yang canggih dan teknik yang belum pernah diguna
pakai sebelum ini. Ahli astronomi amatur masih
memberikan sumbangan yang penting dalam penemuan
terbaru.
Bumi sebagai rumah kita merupakan sebiji bola yang
mempunyai diameter kira-kira 13,000 km tergantung di
ruang angkasa raya yang luas.

Bumi merupakan milik sistem Suria. Sistem Suria
mengandungi satu bintang - Matahari kita - dan tambahan
lapan planet bersama bulan, asteroid, komet dan
habuk-habuk, di mana semuanya mengelilingi Matahari.
Sistem Suria mempunyai jarak sejauh 12 billion km untuk
merentasinya.
Matahari dan sistem Suria terletak di salah satu lengan
Galaksi Bima Sakti. Galaksi Mima Sakti mengandungi 200
billion bintang bersama gas interstellar dan debu-debu
yang mengelilingi tengah-tengahnya. Galaksi Bima Sakti
mempunyai keratan rentas sejauh 100,000 tahun cahaya. (1
tahun cahaya lebih kurang 10 trillion km)
Galaksi Bima Sakti kita merupakan antara
berbillion-billion galaksi yang wujud di angkasa ini.

Kejadian Langit dan bumi daripada asap

Dalam surah Fussilat ayat 11, Allah berfirman langit dan bumi di peringkat awal dahulu kosong daripada sebarang objek di langit. Yang wujud hanyalah asap. Daripada asap-asap ini lahirlah bintang-bintang serta galaksi disusuli dengan kelahiran sistem suria dan Bumi. Berhubung dengan ini, dalam kitab Al-Asas fi al-Tafsir, As-Syeikh Said Hawa berkata, "Sesungguhnya memang sudah ada satu keyakinan sebelum terjadinya bintang-bintang, keadaan di angkasa raya adalah dalam bentuk gas seperti asap." Pandangan seperti ini dapat diterima sebagai sahih kerana ia begitu hampir dengan maksud perkataan dukhan di dalam Quran.

Perkataan yang digunakan dalam ayat ini yang melambangkan asap adalah dukhan. Dalam bahasa inggeris dukhan bermaksud smoke. Penggunaan kalimat asap ini atau smoke ini memang selari dengan penemuan semasa kerana asap lahir dari satu suasana yang panas dan suasana di peringkat awal kejadian alam sememangnya panas.


Semasa menceritakan mengenai asap ini, para saintis mengaitkannya dengan gas-gas (terutamanya hidrogen dan helium) yang wujud seperti awan tebal di peringkat awal dahulu. Para saintis menyifatkan asap daripada gas ini sebagai dark clouds, cloud of gas, fog of neutral hidrogen and hlium, hot mass of gas dan yang seumpamanya. Ia bermaksud gas-gas diperingkat awal kejadian langit dan bumi wujud dalam bentuk seperti 'awan-awan hitam, awan-awan daripada gas, awan-awan gas daripada hidrogen dan helium, gas bersuhu tinggi' dan yang seumpamanya.
Kejadian langit dan bumi daripada asap menyentuh berkenaan objek-objek daripada asap. Oleh sebab Bumi adalah satu objek maka langit yang dinyatakan Allah juga merupakan objek-objek seperti bintang, galaksi dan seumpamanya. Salah satu kajian yang dilakukan dalam bidang ilmu astrofizik adalah mengenal pasti kejadian alam selepas berlakunya peristiwa Big Bang. Kajian menunjukkan, pengembangan alam berlaku dalam keadaan suhu yang tinggi di peringkat itu. Selepas masa berlalu lebih kurang tiga minit proses penyejukan pula berlaku. Keadaan ini memungkinkan kelahiran proton dan neutron dan percantuman kedua-duanya melahirkan nukleus. Nukleus ini kemudiannya bercantum dengan elektron dan dengan itu lahirlah atom hidrogen dan helium.
Selepas 30,000 tahun berlalu (selepas Big Bang), gas-gas hidrogen dan dan helium bercantum kesan daripada tarikan graviti dan dengan itu lahirlah gumpalan-gumpalan asap raksasa. Daripada gumpalan-gumpalan asap ini, sele[as berlaku masa jutaan tahun, lahirlah bintang-bintang, galaksi dan planet dan bumi. Hal ini disebutkan di dalam The Vindication of the Big Bang: Breakthroughs and Barriers (Parker, Barry R., Plenum Press New York, 1993).
Penemuan semasa mengesahkan fenomena kejadian alam daripada asap ini. Dalam artikel bertajuk Gas Clouds In Space Remnants of the Big Bang di San Francisco Examiner bertarikh 14 Januari 2000., Keay Davidson melaporkan para saintis menemui gas hidrogen bergerak seumpama awan di kawasan angkasa dengan kelajuan lebih kurang 300 batu sejam. Para saintis berpendapat gumpalan gas ini wujud memenuhi kosmos selepas berlakunya ledakan Big Bang dahulu.
National Radio Astronomy Observatory Socorro, New Mexico: New Release, pada 25 Julai 2003, di bawah tajuk Giant Gas Cloud Made of Atoms Formed in First Stars, melaporkan berkenaan satu penemuan yang menunjukkan di peringkat awal kejadian alam, molekul-molekul gas sudah memenuhi angkasa dan daripadanya lahirlah bintang-bintang.
Pada tanggal 25 November 1999, di bawah tajuk Puzzle of Galactic Evolutin Solved pula, Science Daily Online melaporkan satu penemuan oleh para saintis dariada Universiti Wisconsin Madison. Penemuan ini dianggap mampu menjawab persoalan yang selam ini menghantui pakar astronomi. Mereka yang mendapati awan-awan raksasa yang dipenuhi gas memainkan peranan penting dalam melahirkan bintang-bintang dan juga galaksi di langit sebelum ini. Di samping itu, sebahagian daripada awan ini menentukan komposisi kimia di galaksi-galaksi dengan menghujaninya dengan gas-gas tertentu dari masa ke semasa. Penemuan ini pada asalnya dilaporkan dalam jurnal Nature.
Tambahan daripada itu, dalam Universe Today Online bertarih 2 Februari 2005, di bawah tajuk Missing Matter Could be Clouds of Gas, dilaporkan pihak NASA di Chandra X-ray Observatory menemui dua gumpalan awan raksasa yang dipenuhi gas-gas bersuhu tinggi. Kajian pakar-pakar menunjukkan gas-gas seumpama awan ini mampu melahirkan galaksi-galaksi yang mengandungi berbilion bintang.
Kita dapat simpulkan bab ini dengan merujuk kepada laporan yang dibuat oleh Space Telescope Science Institute di http://origins.stsci.edu/. Di bawah tajuk Star Formation, The Earliest Stars, ia melaporkan, "Pakar-pakar dalam bidang kosmologi meyakini laam ini bermula lebih kurang 15 bilion tahun dahulu dengan ledakan Big Bang. Ia melahirkan gas-gas hidrogen dan helium dalam bentuk gumpalan awan raksasa. Kesan daripada tarikan graviti yang berlaku antara molekul-molekul gas ini, lahirlah bintang-bintang." Penemuan-penemuan ini dan seumpamanya mengesahkan kebenaran Quran yang terdapat dalam surah Fussilat ini.

Jumaat, 22 Mei 2009

Meteor:Path to Destruction

Ini merupakan sebuah filem yang baru sahaja ditonton. Filem ini menceritakan bagaimana Amerika Syarikat berhadapan dengan situasi apabila sebuah asteroid sebesar Manhattan akan menghentam Bumi. Peristiwa ini bermula apabila sebuah komet kelas satu telah melanggar asteroid kelas satu dan telah mengubah orbit asteroid ini. Perlanggaran ini dapat dikesan oleh seorang profesor, Dr Lehman bersama pelajarnya, Imogene yang membuat kajian di Baja, Mexico.
Kemudian beliau menghubungi rakannya di Amerika Syarikat yang bekerja di Jet Propulsion Laboratories untuk memaklumkan keadaan tersebut tetapi rakannya itu enggan mempercayainya. Dr Lehman dan Imogene segera bertolak dari Baja ke Amerika Syarikat untuk memaklumkan keadaan tersebut kepada Kerajaan Amerika Syarikat. Walaubagaimanapun pelbagai halangan terpaksa ditempuh oleh dr Lehman dan Imogene termasuklah kehabisan minyak di tengah jalan, Dr Lehman mati dilanggar dan banyak lagi.

Kematiaan Dr Lehman dan masalah yang menimpa Imogene mengakibatkan proses memusnahkan Ibu Asteroid yang dinamakan sebagai Cassandra tergendala. Ini kerana hanya Dr Lehman dan Imogene sahaja yang mempunyai algorithm untuk mengira trajektori asteroid tersebut. Sementara itu serpihan-serpihan perlanggaran asteroid itu telah mula memasuki Bumi dan menghentam Amerika Syarikat dan seluruh dunia. Keadaan bertambah panik dan nafsu mula menakluki hati. Segala satelit diangkasa telah musnah dilanggar serpihan asteroid itu juga. Amerika Syarikat mula mengarahkan tenteranya untuk menembak segala serpihan asteroid yang masuk ke dalam atmosfera Bumi.


Akhirnya, asteroid ini berjaya dihalang dari menghampiri Bumi dengan cara yang sangat unik, iaitu menggunakan Hukum Nemwton. Secara keseluruhannya cerita ini agak menarik untuk menyaksikan bagaimanakah persediaan kita untuk menghadapi sebarang kemungkinan dari angkasa. Malangnya grafik letupan yang dipaparkan dalam cerita ini agak kurang mantap sedikit dan kawah daripada impak kesan hentaman asteroid itu kurang menjadi. Sekian

Khamis, 14 Mei 2009

IYA CLOSE UP:The Whirlpool Galaxy

Galaksi Whirlpool, M51 terletak di Canes Venatici merupakan galaksi berpintal yang cantik. Foto resolusi tinggi seperti di bawah menunjukkan hub Whirlpol yang cerah menyebarkan cahayanya ke lengkuk-lengkuknya. Perhatikan bagaimana lengan-lengan ini telah ditarik keluar oleh graviti dri temannya NGC5195. Salah satu daripada lengan kelihatan seperti di dalam temannya tetapi secara faktanya temannya itu terkebelakang sedikit. Gambar ini pasangan ini telah menempuh perjalanan sejauh 31 juta tahun cahaya dari Bumi.

Whirlpool merupakan galaksi berpintal terbaik untuk teleskop amatur. M51 dan pasangannya NGC5195 merupakan hidangan dua dalam satu bagi teleskop. Whirlpool dan rakannya menghasilkan magnitud 8.4 dan dimensi 11' X 7' - secara relatifnya cerah dan besar sebagai galaksi. Kedua-duanya juga mampu dilihat menggunakan teleskop kecil dan teropong.

Struktur pintalan M51 kelihatan agak kabur kerana halo yang menyelubungi dari teras galaksi. Untuk mengesan lengannya memerlukan teleskop 8-10 inci dan sedikit eksperimen.
Apply power yang sangat sedikit akan menyebabkan galaksi tidak kelihatan cukup besar untuk menunjukkan secara detail. Power yang terlalu tinggi akan menyebabkan halo tersebar. Dari kawasan pinggir bandar, teleskop reflector 10 inci akan menunjukkan kawasan yang cerah di halo. Di kawasan gelap pula, teleskop yang sama mampu memperlihatkan pattern diantara 150X dan 200X.


Salah satu target pada bulan Mei adalah galaksi Whirlpool, M51 terletak di hujung Big Dipper. Galaksi menarik yang terletak bedekatan dengannya adalah NGC 5195

Rabu, 6 Mei 2009

Jenaka IYA

Apakah yang boleh anda gambarkan dari gambar ini?

Apakah yang pelukis cuba sampaikan?

Gambar ini diambil dari akhbar The Star pada 20 April 2009 dilukis oleh C.W.Kee
Saya amat tertarik apabila saya melihat lukisan ini. Ia begitu signifikan. Alhamdulillah, diharapkan daripada kartun ini dapat menunjukkan yang rakyat Malaysia sedar tahun ini merupakan Tahun Astronomi Antarabangsa (IYA). Atau pun disebaliknya, rakyat Malaysia telah menyalahgunakan teleskop atau. tidak tahu menggunakan teleskop dengan betul pada tempatnya. Mungkin pelukis juga ingin berjenaka bertemakan IYA. Haha.. :-0 Walaubagaimanapun tafsiran mengenai gambar tetakluk kepada kreativiti masing-masing. Seperti kata-kata yang biasa didengari

Sekeping gambar lebih bermakna dari seribu perkataan

Selasa, 5 Mei 2009

Matahari keletihan?

Aktiviti matahari semakin menurun, menimbulkan perdebatan dikalangan saintis sejauh mana ia akan turun dan apakah maksudnya kepada iklim Bumi.
Nasa merekodkan ketiadaan tompok matahari selama 266 hari pada tahun 2008 - tahap ketidakaktifan yang tidak pernah dilihat sejak 1913 - and 2009 dilihat lebih senyap lagi. Tekanan angin solar berada pada 50 tahun rendah dan bintang tempatan kita lebih malap sedikit berbanding 10 tahun yang lalu.
Tompok matahari merupakan tanda sebuah matahri yang aktif - kepulauan magnetik pada permukaan matahari dimana berlaku "convection", membuatkan gas lebih sejuk dan gelap bila dilihat dari Bumi - dan fakta yang menunjukkan ia semakin menghilang bermakna kita menuju tempoh "solar lethargy".
Aktiviti solar berbagai-bagai selama 11 tahun kitarannya, tetapi ia mengalami variasi jangka masa panjang, tinggi dan rendah yang boleh bertahan sekitar satu abad. "Kitaran 11 tahun yang baru telah bermula satu atau dua tahun yang lepas, dan setakat ini ianya sangat lemah" kata Nigel Weiss dari University of Cambridge.
Bersama Jose Abreu dari Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology di Dubendorf dan lain-lain, Weiss baru-baru ini meramalkan jangka masa panjang "solar high" yang dinikmati sebelum perang dunia kedua tamat telah berakhir, dan penurunan sekarang akan mencapai titik terendah sekitar 2020.
Jangkaan mereka berdasarkan tahap isotop yang jarang terkumpul di dalam kerak Bumi bila angin solar yang lemah membenarkan sinaran kosmik menembusi atmosfera Bumi.
Disini ada peluang, kata Weiss yang kita mungkin menuju untuk suatu tahap yang rendah seperti Maunder minimum pada abad ke-17. Seperti mana Eropah menggigil melalui zaman ais, bila frost berada di Thames dan seluruh penduduk Switzerland hilang dibawah glasier.
Jadi patutkah kita menantikan kesejukan lagi?
Kebanyakan saintis percaya manusia merupakan penyebab utama kepada pemanasan global. Sekali pun kita mempunyai tahap yang rendah lagi, ia mungkin akan menyebabkan suhu turun 1Celsius sahaja berbanding kenaikan sekarang. Jadi jangan bungkus sunscreen anda lagi.