Jumaat, 30 Julai 2010

Imej terbaru bintang Wolf-Rayet dan Nebula Carinae


Nebula Carina di sekitar bintang Eolf-Rayet WR22 Kredit:ESO

Bintang bersaiz besar biasanya hidup dengan cepat dan mati sewaktu muda. Tetapi ia sangat cantik. Imej baru yang menakjubkan ini daripada ESO menunjukkan bintang Wolf-Rayet 22 dikelilingi Carina Nebula. WR 22 merupakan salah satu daripada bintang-bintang yang mengandungi Carina Nebula yang cantik (juga dikenali sebagai NGC 3372), kawasan besar untuk pembentukan bintang di selatan Bima Sakti. Imej ini diambil oleh ESO Wide Field Imager di Balai Cerap La Silla di Chile.

Bintang Wolf–Rayet dinamakan sempena dua ahli astronomi Perancis yang menjumpainya pada pertengahan kurun ke 19. WR 22 merupakan salah satu daripada bintang besat yang diketahui. Ia merupakan salah satu saripada ahli sistem double star dan mempunyai jisim sekurang-kurangnya 70 kali ganda daripada matahari. Meskipun bintang ini terletak 5000 tahun cahaya daripada Bumi, ia sangat terang dan dapat dilihat kelam-kelam sedikit menggunakan mata kasar dalam keadaan yang baik.

Latar Carina Nebula yang berwarna warni dicetuskan daripada interaksi antara ultraviolet radiation yang tinggi dari WR 22 dan bintang gergasi panas yang lain di dalam nebula tersebut, dan gas awan yang banyak, terutamanya hidrogen, di maania terbentuk. Bahagian tengah gas dan debu yang kompleks ini terletak di sebelah kiri gambar dan gambar lain yang dapat dilihat dari website ESO. Kawasan ini termasuk bintang popular Eta Carinae, salah satu bintang yang amat besar dan tidak stabil di alam semesta

Untuk maklumat lanjut, dan imej yang lebih besar untuk dimuat turun (need a new desktop background?) sila layari ESO webpage.

Selasa, 27 Julai 2010

Test Drive Mars RoversMeskipun tiada wheely atau kesan skid, ia merupakan hari yang menarik untuk team yang bekerja untuk Mars rover yang seterusnya. Mars Curiosity rover (atau the Mars Science Laboratory) memulakan test drive pertamanya yang singkat di dalam JPL clean room di mana ia dibina. Video ini dirakam dari live broadcast pada 23 July 2010. Cheers dan komentar kedenganran daripada ahli kumpulan misi yang melihat dari viewing gallery di atas clean room. Di dalam klip ini, rover bergerak ke belakang untuk kali pertama.

Sabtu, 24 Julai 2010

Interstellar dan Interplanetary

Satu perkara yang menarik mengenai ayat-ayat yang disebutkan sebelum ini adalah penggunaan perkataan samaawaat bagi menceritakan berkenaan langit. Samaawaat bermaksud langit-langit atau pun banyak langit. Justeru apabila kita berbicara berkenaan ruang antara samaawaat, kita berbicara berkenaan ruang-ruang di angkasa raya yang luas yang memisahkan Bumi dengan objek raksasa di kosmos.

Sebaliknya dalam surah al-Anbiya' ayat 16 allah menyatakan "Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada antara kedua-duanyya dengan bermain-main." Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan samaa' dan bukan samaawaat. Samaa' bermaksud satu langit. Justeru tidak mustahil sekiranya ayat ini diturunkan bertujuan bagi menceritakan berkenaan ruang antara Bumi dengan satu bahagian yang langit iaitu langit yang terdekat dengan Bumi. Ruang antara langit dan Bumi yang terdekat dengannya ini mengandungi lapisan-lapisan atmosfera di samping planet-planet.

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ


Secara dasarnya para saintis membezakan antara ruang yang memisahkan bumi dan bintang-bintang di kosmos dengan ruang yang memisahkan bumi dengan planet-planet yang berdekatan dengannya. ruang yang wujud di antara Bumi dan Bintang-bintang di kosmos dikenali sebagai ruang interstellar dan ruang yang memisahkan bumi dengan planet-planet terdekat dikenali sebagai ruang interplanetary.

Ruang interstellar teramat luas sehingga tidak dapat diukur menngunakan unit ukuran biasa seperti kilometer atau batu. Sebaliknya jaraknya diukur menggunakan ukuran tahun cahaya atau light years. Satu tahun cahaya bersamaan 5.88 trilion batu atau 9.46 trilion kilometer. Ini adalah jarak yang dilalui cahaya dalam masa setahun dengan kelajuan 299,792 kilometer sesaat atau 186,282 batu sesaat. Ia berbeza dengan ukuran jarak antara Bumi dan planet-planet (Interplanetary space) yang masih mampu diukur menngunakan batu atau pun kilometer. Hal ini dilaporkan nasa di www.nasa.gov/worldbook.

Sekiranya unsur utama yang wujud di ruang kosmos (interstellar space) adalah gas (terutamanya hidrogen), unsur utama yang memenuhi ruang antara planet (interplanetary space) adalah gas dalam bentuk plasma yang bersuhu tinggi, habuk kosmik (cosmic dust) di samping cahaya radiasi. Walaupun atmosfera, ia adalah ruang udara yang meliputi Bumi. Ia mengandungi 78 peratus nitrogen, 21 peratus oksigen dan beberapa gas yang lain, umpamanya wap air. campuran gas-gas di atmosfera ini dikenali sebagai udara (air).

Justeru pernyataan Quran berkenaan kewujudan langit, Bummi dan ruang antara kedua-duanya selari dengan penemuan sains pada harini. Berpandukan ayat-ayat Quran ini, manusia akan lebiih mengenali alam ciptaan Allah sekali gus menyedarkan betapa agungya Allah.

Khamis, 22 Julai 2010

Ruang antara Langit dan Bumi

Hingga ke hari ini, kita berbicara mengenai permulaan alam dengan Big Bang, diikuti dengan proses kejadian alam daripada satu tahap ke tahap yang lain dan juga mengenai proses kejadian Bumi.Teori Big Bang

Perlu diingatkan, apabila berbicara mengenai penciptaan langit dan Bumi, kita berbicara mengenai proses kejadian objek-objek. Bumi adalah objek. Demikian juga dengan langit. Ia mengandungi pelbagai jenis objek seperti bintang, galaksi, planet dan seumpamanya.

Planet di sistem suriaBintang-bintang di langit

AL-Quran menyedarkan kita di samping langit dan Bumi, Allah juga mencipta ruang antara langit dan Bumi. Perbincangan mengenai ruang yang memisahkan Bumi dengan objek-objek di langit baru sahaja diterokai oleh saintis-saintis bermula pada abad ke-20, sedangkan Quran menyatakan mengenainya sekian lama dahulu.

Dalam surah Toha, ayat 6 Allah berkata, "Apa yang ada di langit dan di Bumi, segala yang wujud antara kedua-duanya dan semua yang ada di bawah tanah, semuanya kepunyaan Allah."

Ayat ini menunjukkan unsur-unsur tertentu antara langit dan Bumi. Ayat seumpama ini terdapat di beberapa surah di dalam Al-Quran seperti surah al-Hijr ayat 85, surah al-Furqan ayat 59, surah al-Ahqaaf ayat 3 dan surah ad-Dukhaan ayat 7 dan 38.

Surah al-Hijr ayat 85

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

Dan tiadalah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu, melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat; dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang; oleh itu biarkanlah serta layanlah mereka dengan cara yang elok.


Surah al- Furqan ayat 59

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy, Dialah ar-Rahmaan; maka bertanyalah akan hal itu kepada yang mengetahui tentang-Nya

Surah Al-Ahqaaf ayat 3

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

Tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya melainkan dengan ada gunanya yang benar dan dengan masa yang tertentu dan orang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya.


Surah Ad-Dukhan ayat 7

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

Tuhan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya; kalau betul kamu orang yang yakin.


Surah Ad-Dukhan ayat 38

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta apa ada di antara keduanya, secara main-main.


Sains hari ini mengesahkan ruang-ruang antara bintang dan galaksi (interstellar space) mengandungi unsur-unsur tertentu. Ia dikenali sebagai interstellar matter dan interstellar radiation field. Unsur terpenting yang memenuhi ruang ini adalah gas (termasuk plasma dan habuk kosmik). Ia wujud dalam bentuk atom, molekul, cahaya, radiasi dan yang seumpamanya. Adapun gas-gas yang wujud. 90 peratus daripadanya adalah hidrogen dan 10 peratus adalah Helium. Daripada gas-gas ini lahir bintang-bintang serta galaksi-galaksi baru. Hal ini dilaporkan oleh Britannica Encyclopedia Online dan Wikipedia Encyclopedia Online.

Pada hari ini isu berhubung ruang di angkasa raya semakin hangat diperkatakan terutamanya apabila para saintis berbicara mengenai daya tarikan graviti yang wujud antara bintang-bintang dan galaksi. Apakah unsur yang melahirkan tarikan ini? Sekiranya gas hidrogen dan helium berperanan melahirkan bintang-bintang dan galaksi, unsur apakah pula yang berperanan memastikan tarikan graviti antara bintang-bintang dan galaksi wujud pada keadaan yang seimbang? Pada hari ini para saintis menamakan unsur ini sebagai dark matter. Apakah sebenarnya dark matter? Hingga ke hari ini tiada seorang saintis yang mampu menjawab persoalan ini secara menyakinkan. Namun yang pasti adalah dark matter mengisi ruang antara langit dan Bumi.

Lif Bulan boleh dibina dalam tempoh sedekad kata pemaju


Konsep Lif Angkasa Kredit:Liftport, ihsan Michael Laine


Idea untuk lif ke angkasa telah bermula sejak penghujung 1800, tetapi penyempurnaan kepada impian yang besar ini masih jauh lagi. Masalah utamanya adalah, tiada siapa yang mampu mebuat bahan yang diperlukan iaitu untuk membuat riben panjang yang sangat ringan, sangat kuat seperti carbon nanotubes, satu-satunya bahan yang diketahui sangat kuat untuk lif angkasa ini. tetapi usahawan, Michael Laine percaya, bahan yang ada sekarang juga mampu untuk membuat lif ke bulan. Dengan kajian yang bertambah dan modal yang mencukupi, Laine berkata lif ke bulan boleh dibina dalam tempoh satu dekad.

Disebabkan graviti Bulan cuma 1/6 daripada graviti Bumi, keperluan terhadap riben tersebut telah dikurangkan. Bahan sedia ada sekarang yang dinamakan sebagai Zylon (poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) iaitu sebuah bahan polimer sintetik, mempunyai kekuataan yang tinggi dan thermal stability yang baik boleh digunakan.

Tambahan lagi, komponen untuk membuat lif tersebut yang akan dihantar ke bulan adalah sangat ringan. Jadi, roket yang kecil juga mampu melaksankannya. Roket seperti Atlas atau Delta juga sudah memadai untuk tugas ini.
Konsep artis mengenai Lif Angkasa. Kredit:Caltech

Lif bulan ini mampu dilaksanakan dalam tempoh 5-7 tahun. Wang merupakan salah satu cabaran yang dihadapi untuk projek ini tetapi lif bulan berkemungkinan lebih murah untuk dibina berbanding lif angkasa dari Bumi.

Lif berasaskan Bumi mempunyai kabel yang panjang - berkemungkinan 100,000km (62,000 batu) panjang — yang di sokong pada hujung Bumi yang satu lagi dengan pengimbang berat (sebuah satelit yang besar sebagai contoh)

Konsep Lif Bulan; Kredit: Star Technology and Research, Inc./Jerome Pearson

Lif Bulan akan menggunakan riben sekurang-kurangnya 50,000 kilometers (31,000 batu) mengjangkaui Earth-Moon L1 LaGrange point dari anchor point berhampiran pusat bahagian Bulan yang boleh dilihat dari Bumi. Roket kecil seperti Atlas atau Delta boleh menghantar komponen ke L1 point.

Rabu, 21 Julai 2010

Wujudkah Hidupan Di Kosmos?

Antara persoalan yang menghantui para saintis pada hari ini adalah mengenai sama ada wujudnya hidupan di angkasa atau pun tidak. Hingga ke hari ini kajian dan penyelidikan mengenainya masih lagi berterusan tanpa sebarang kepastian. Mengikut Agensi Angkasa Eropah atau pun European Space Agency (ESA), bermula pada abad ke-21 lagi, negara-negara di Eropah mempergiatkan lagi usaha untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi, terutamanya di sistem suria. Bagi mencapai tujuan ini, kapal-kapal angkasa seperti Rosetta dan Mars Express dilancarkan. Hal ini dilaporkan di http://sci2.esa.int/special events/lifeinuniverse/index.html dibawah tajuk Europe Joins The Search For Life Elsewhere In The Universe.


Umat Islam bertuah kerana lebih daripada 1400 tahun dahulu Quran telah memberi jawapan kepada persoalan ini. Dalam surah as-Syurak ayat 29 Allah menjelaskan, "Dan antara tanda (kekuasaan Allah) ialah penciptaan langit dan Bumi dan makhluk-makhluk yang melata (daabbah) yang bertebaran pada kedua-duanya. Dia maha berkuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya"
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

Ayat ini menunjukkan terdapat 'makhluk-makhluk yang melata' di langit dan di bumi. 'Makhluk-makhluk yang melata' ini Allah istilahkan sebagai daabbah dalam Quran. Mengikut Hans Wehr: A Dictionary of Modern Written Arabic, perkataan daabbah bermaksud 'haiwan'.

Hamka di dalam Tafsir al-Azhar, mentafsirkan daabbah sebagai 'segala yang hidup, merangkak, merayap dan berjalan dengan kaki'. Bagi Hamka ayat ini menunjukkan wujudnya hidupan di luar bumi. Beliau berkata, "Binatang yang melata bukan wujud di Bumi sahaja, tetapi ia juga wujud di langit. Tegasnya (ia wujud) di bintang-bintang lain."

Said Hawa pula, di dalam al-Asas fi al-Tafsir, mempunyai dua pandangan berhunung ayat ini.
Pertamanya, beliau tidak menafikan ayat ini mungkim mengisyaratkan mengenai wujudnya hidupan di kosmos. Walau bagaimanapun ayat ini boleh juga membawa maksud di bumi sudah ada hidupannya dalam bentuk manusia, jin, dan pelbagai jenis haiwan dan di langit juga sudah ada hidupannya dalam bentuk para malaikat. Kesemuanya sudah pun bertebaran di langit dan bumi mengikut ketetapan ilahi. Pendapat yang kedua ini adalah selari dengan tafsiran yang dibuat oleh Ibn Kathir di dalam Tafsir al-Quran al-Azim. Namun, secara dasarnya berpandukan ayat ini, Islam tidak menolak kemungkinan wujudnya hidupan di luar bumi sama ada di sistem suria atau pun kosmos.
Beta CVn

Di dalam BBC News bertarikh 19 Februari 2006, di bawah tajuk Top Stars Picked In Alien Search, Paul Rincon melaporkan, pakar astronomi, Margaret Turnbull, daripada Carnegie Institution di Washington, Amerika, mengenal pasti lima bintang yang mungkin mengandungi hidupan di atasnya. Kelima-lima bintang itu adalaah Beta CVn (di gugusan Canes Venatici), HD 10307, HD 211 415, 18 Sco (di gugusan Scorpio) dan 51 Pegasus.

51 Pegasus

HD 10307


Jumaat, 16 Julai 2010

Sekitar Gerhana Matahari 11 Julai 2010

Pilihan 1


Bill Kramer Paul Gauguin, selatan Tahiti. 11 Julai 2010

Terlepas sentuhan kedua kerana awan yang bergerak laju, tetapi dapat menikmati yang selebihnya.

Pilihan 2

Patricia Reiff, luar pantai Tahiti Jul. 11, 2010
Patricia Reiff seorang profesor fizik daripada Rice University menyaksikan gerhana tersebut dari dek kapal peranginan Aranui 3 di luar pantai Tahiti. Beliau mengirim gambar ini terus daripada kapal tersebut menggunakan iPhone beliau.

Pilihan 3
Constantinos Emmanouilidis, Mangaia Cook Islands Jul. 11, 2010

Sebuah kumpulan kecil seramai tiga orang ahli astronomi mengembara sejauh separuh glob untuk sampai ke Mangaia. Di atas merupakan imej yang berjaya diambil disebalik awan.

Pilihan 4

Janne Pyykkö, El Calafate, Patagonia, Argentina Jul. 11, 2010

Gerhana Matahari Penuh pada 11 Julai 2010 di Argentina tidak dapat dilihat dengan mudah kerana fasa penuh berada cuma 1 darjah dari ufuk dan di atas pergunungan Andes yang sentiasa berawan.Rakaman klip video di YouTube mengenai Gerhana Matahari di Chile

Rabu, 14 Julai 2010

Rosetta bertemu Asteroid LutetiaLutetia pada jarakk terdekat. Kredit: ESA 2010 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA

Pada hujung minggu lalu, kapal angkasa Rosetta telah terbang melepasi asteroid Lutetia. Penerbangan ini merupakan satu kejayaan yang amat memberangsangkan kerana Rosetta berjaya melakukannya tanpa sebarang kesilapan. Pertemuan terdekat berlaku pada 16:10 GMT padaJuly 10, pada jarak 3,162 km (1964 batu). Imej ini menunjukkan Lutetia telah menerima banyak impak setelah 4.5 billion tahun akan kewujudannya. Semakin Rosetta menghampiri, bentuk seakan akan mangkuk memanjang merentasi asteroid itu jelas kelihatan. Imej ini mengesahkan bahawa Lutetia merupakan asteroid yang lonjong, dengan sisi terpanjangnya sekitar 130 km (80 batu).


Pada jarak 36,000 kilometer (22,369 batu),OSIRIS Narrow Angle Camera (NAC) mengambil gambar ini berlatar belakang planet Zuhal. Kredit: ESA 2010 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA

Rosetta yang bergerak pada kelajuan 15 km/s melengkapkan flyby ini cuma dalam masa seminit. Tetapi kamera dan peralatan lain telah bekerja berjam-jam lamanya dan dalam sestengah kes, ada yang berhari-hari lamanya. Sejurus berada pada jarak terdekat, Rosetta mula menghatar data ke Bumi untuk di proses, dan team Rosetta pasti mendedahkan lagi penemuan dalam beberapa hari dan minggu yang akan datang.

Gambar yang di Zoom in pada resolusi tertinggi. Kredit: ESA 2010 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA

Bintang yang sedang Mati atau Burung yang cantik?


Imej IRAS 19475+3119 dirakam oleh Hubble. Kredit: ESA/Hubble and NASA.

Subhanallah, amat menakjubkan sekali imej terbaru daripada teleskop Hubble ini! Sekali pandang, objek ini kelihatan seperti burung gergasi yang amat cantik. Tetapi ia merupakan bahagian luar atmosfera sebuah bintang yang sedang mengembang. Awan di sekitar bintang yang terang ini dipanggil IRAS 19475+3119. Ia berada pada buruj Cygnus (Angsa) kira-kira 15, 000 tahun cahaya dari Bumi.

Ahad, 11 Julai 2010

Tangki Memori


Pemandangan daripada atas menunjukkan tangki space shuttle ET-138 -- yang terakhir -- as it rolls out at Michoud Assembly Facility berdekatan New Orleans, Louisiana. Kredit: NASA

Hampir ke penghujung era: Tangki luar terakhir yang dijadualkan untuk berlepas pada satu misi was rolled out of the Michoud Assembly Facility pada hari Khamis. Tangki, ET-138, bergerak menggunakan wheeled transporter sejauh satu batu ke Michoud barge dock, ditemani oleh brass band dan ratusan pekerja yang membina tangki tersebut sejak 37 tahun lalu. Satu tangki tambahan akan datang Michoud; ET-122, yang telah rosak semasa Taufan Katrina pada Ogos 2005, dan disimpan untuk flight configuration dan dijadualkan untuk penghantaran ke Kennedy pada lewat September bertindak sebagai tangki “Launch on Need”, untuk kapal bantuam STS-335 , jika diperlukan. Atau, ia mungkin boleh berlepas ke angkasa – tiada keputusan lagi jika NASA akan mendapat misi tambahan.

Anda boleh melihat galeri imej-imej di NASA Flickr page.

Tangki ini akan membuat pengembaraan sejauh 900-batu melalui laut ke Kennedy Space Center, (sekitar tumpahan minyak di Teluk Mexico) dan proses pemasangan dengan shuttle Endeavour dan solid rocket boosters untuk misi STS-134 akan dimulakan, dijadualkan pelancaran selepas mid-November Februari 2011. Misi ini akan menghantar Express Logistics Carrier 3 dan Alpha Magnetic Spectrometer ke International Space Station. Ia akan menjadi misi ke-36 ke space station dan ke-134 dan sekali gus penerbangan shuttle.

Anda memerhatikan SDO yang Sedang Memerhatikan Matahari?Anda sudah melawati website Solar Dynamics Observatory dan melihat segala imej bintang terdekat kita yang beresolusi tinggi dan menakjubkan? Jika belum, anda patut melakukannya. Di atas merupakan video tentang imej terbaru dan keupayaan SDO Jika anda mahu melihat rupa sebenar matahari sekarang pergilah melawat ke SDO's homepage. Dan di sini juga terdapat link ke SDO image browser di mana anda boleh melihat imej berbeza di dalam panjang gelombang yang berbeza daripada AIA (Atmospheric Imaging Assembly) dan HMI (Helioseismic and Magnetic Imager). Jika anda memilih pelbagai julat tarikh yang disediakan anda boleh melihat "movie" tentang aktiviti matahari. Contohnya, lihat enormous coronal hole di hemisfera utara yang dilihat minggu lepas dalam AIA 193 (julat tarikh 6/28 to 7/3), muat turun semua imej imej dan tekan "Play." Completely awesome. Website SDO seharusnya menjadi sebahagian daripada rutin internet harian anda!

Rabu, 7 Julai 2010

Kapal Angkasa Hayabusa kembali ke Bumi dan bekas sampel kajian dibuka


Hayabusa sample return canister telah dibuka untuk mendedahkan partikel kecil di dalamnya. Kredit: JAXA

Bekas yang berisi sampel daripada kapal angkasa Hayabusa telah dibuka dan mengandungi sedikit partikel debu menurut JAXA website. Ini merupakan satu berita yang amat menggalakkan! Walaubagaimanapun ia tidak dapat dikenal pasti lagi jika debu tersebut merupakan daripada asteroid Itokawa, dimana Hayabusa telah ke sana atau ia merupakan daripada Bumi — tertinggal dalam bekas sebelum berlepas, atau ia berkemungkinan didapati semasa mendarat/pengurusan selepas mendarat. Menurut Emily Lakdawalla di Planetary Society, debu debu tersebut sangat kecil, bersaiz kira-kira 0.01-millimeter, dan terdapat sedozen umpamanya di dalam bekas tersebut. Imej ini diambil pada 28 June 2010 dan bawah ini merupakan gambar partikel tersebut yang telah dibesarkan.

Gambar partikel daripada Hayabusa yang telah dibesarkan. Kredit: JAXA

Ia akan mengambil masa sehingga berminggu lamanya untuk mengesahkan samada partikel tersebut daripada asteroid, tetapi jika benar, ia akn menjadi sampel asteroid pertama yang berjaya kembali ke Bumi.

Di bawah merupakan imej Bumi yang diambil oleh Hayabusa semasa ia menghampiri Bumi


Bumi yang dilihat daripada Hayabusa semasa perjalanan pulang ke Bumi. Kredit: JAXA

Bulan kecil membuat gelombang besar


Imej daripada Cassini menunjukkan Daphnis menghasilkan gelang di Zuhal. Kredit: NASA/JPL/Space Science Institute

Bulan bagi planet Zuhal, Daphnis cuma 8 kilometers lebar, tetapi ia memberikan impak yang besar kepada cincin A, membuat gelombang pada hujung gelang. Daphnis terletak dalam Keeler Gap, yang mana cuma berukuran 42km lebar, tetapi orbit eccentric bulan Zuhal tersebut menyebabkan jaraknya dari Zuhal to vary almost 9km, dan kecondongannya menyebabkan ia bergerak ke atas dan ke bawah kira kira 17 km. Ini mungkin tidak bunyi seperti ada perbezaan yang banyak , tetapi inilah yang membolehkan gelombang kelihatan di hujung ruang ini. Kewujudan Daphnis cuma disedari pada 2005, ia merupakan salah satu penemuan oleh kapal angkasa Cassini dan ini merupakan imej pertama di mana Daphnis kelihatan lebih besar daripada sebuah titik. Klik pada imej untuk melihat gambar yg lebih besar.

Imej ini dirakam pada 5 Julai, 2010, dan dihantar ke Bumi kelmarin (6 Julai). Lihat dibawah untuk imej terbaru gelang Zuhal.


Imej terbaru gelang Zuhal Kredit: NASA/JPL/Space Science Institute

Symphony of Science pergi ke BulanSymphony of Science baru sahaja mengeluarkan video terbaru mereka; pada kali ini merupakan pendaratan Apollo 11. Ia merupakan sebuah imbasan kembali untuk misi bersejarah tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SoS. Make sure you check out the SoS website, and if you think this is a worthy effort, consider sending them some support.