Selasa, 28 Julai 2009

Kosmos Gelap ataupun Cerah?

Seperti yang disebutkan sebelum ini, langit dan Bumi pada asalnya bercantum padu sebelum Allah pisahkan kedua-duanya. Pemisahan ini berlaku dengan Big Bang dan dalam masa yang singkat angkasa mengembang dipenuhi elektron dan quarks. Pada masa itu alam berada dalam keadaan gelap-gelita. Dalam surah an-Naziat ayat 28-30, Allah berfirman, "Dia meninggikan bangunan (langit) lalu menyempurnakannya dan dia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (bagi kemudahan penduduknya)."

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ


Ayat-ayat ini menceritakan beerkenaan keadaan alam sebelum proses kejadian bumi bermula. Justeru, penggunaan 'malam' dan 'siang' dalam terjemahan surah an-Naziat ayat 29 ini perlu dianalisis dengan betul. Hal ini disebabkan ayat ini menceritakan mengenai proses kejadian langit (kosmos) sebelum kejadian Bumi sedangkan perubahan malam dan siang merupakan fenomena yang berlaku di Bumi.

Semasa menceritakan mengenai kegelapan di kosmos di saat langit sedang dibangunkan, Allah menggunakan perkataan 'lail'. Ia dapat diterjemahkan sebagai 'malam' seumpama malam di Bumi yang gelap-gelita tanpa matahari. Terjemahan ini dapat diterima disebabkan konsep malam dengan kegelapannya tanpa kewujudan matahari memang wujud berjuta-juta tahun selepas ledakan Big Bang dahulu. Apabila menceritakan keadaan malam, Allah menggunakan ungkapan 'Agh-thosya lailaha'. Sahabat Abdullah bin Abbas mentafsirkan 'Agh-thosya lailaha' sebagai 'menggelapkan malam'. Kenyataan Abdullah bin Abbas ini dinukilkan Ibnu Kathir dalam Tafsir al-Quran al-Azim. Di dalam Hans Wehr: A dictionary of Modern Written Arabic, perkataan asal agh-thosya (root word) diterjemahkan sebagai 'to be or become dark(night)' yang bermaksud 'menjadi gelap (malam)'. Justeru ayat ini menceritakan kegelapan yang menyelimuti kosmos selepas berlaku Big Bang. Kegelapan yang berlaku berjuta-juta tahun selepas ledakan Big Bang dahulu adalah kegelapan tanpa sebarang cahaya sama sekali disebabkan atom belum wujud lagi pada masa itu.

Berhubung dengan perkataan siang, kebiasaannya apabila Allah menceritakan berkenaan proses siang di Bumi, perkataan yang digunakan adalah 'nahaar'. Perkataan ini digunakan lebih daripada 50 kali di dalam Quran. Nahaar di dalam Hans Wehr: A dictionary of Modern Written Arabic diterjemahkan sebagai 'day time, day (from dawn to dusk)', yang bermaksud 'siang hari, hari (daripada waktu terbit matahari kepada waktu senja)'. Oleh kerana perkataan nahaar tidak digunakan dalam ayat siang yang berkaitan dengan terbit dan terbenamnya matahari. Sebaliknya perkataan yang digunakan adalah 'dhuha'.

Di dalam Hans Wehr: A dictionary of Modern Written Arabic, dinyatakan perkataan asal kepada perkataan dhuha adalah dhaha. Ia bermaksud 'to become visible, appear' iaitu 'dapat dilihat, menzahirkan diri'. Justeru perkataan dhuha dalam ayat ini menjelaskan mengenai suasana terang benderang yang membolehkan kita melihat sesuatu. Justeru Ibnu Kathir dalam Tafsir al-Quran al-Azim semasa mentafsirkan ayat berkenaan 'siang' ini berkata, "Allah menyinarkan cahayanya kepada siang itu".

Tiada ulasan: