Selasa, 8 Februari 2011

Ekuinoks dan Solstis

Anda boleh menentukan kedudukan matahari di langit pada hari apa sahaja dengan melihat kepada glob samawi dan peta langit mendatar yang biasa.

Vernal Ekuinoks yang berlaku pada 20 Mac, merupakan kedudukan semasa Matahari semasa ia merentasi khatulistiwa samawi ke Utara. Ia merupakan titik pada sfera samawi yang berada O^h of right ascension (R.A.). Autumnal Ekuinoks yang berlaku pada 23 September merupakan kedudukan matahari merentasi khatulistiwa samawike selatan. Pada waktu ekuinoks ini, siang dan malam mempunyai panjang yang sama.

Solstis musim panas yang berlaku pada 21 Jun dan Solstis Musim Sejuk yang berlaku pada 21 Disember merupakan kedudukan matahari yang paling utara dan selatan dalam setahun. Ketika ini berlaku hari yang paling panjang dan yang paling pendek.


Peta langit

Merujuk kepada rajah di atas; Kenal pasti Vernal Equinoks ____; Autumnal Ekuinoks ____; Solstis Musim Panas ____; Solstis Musim Sejuk ____;

Jawapan; c; a; b; d <-- Highlight untuk jawapan

Tiada ulasan: