Isnin, 5 Oktober 2009

Black Holes dan Kejadian Bintang-bintang

Seperti yang disebutkan sebelum ini, bintang-bintang tercipta daripada gumpalan asap tebal seperti yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 11 yang bermaksud, "Kemudian dia menuju ke langit dan langit pada masa itu berbentuk asap lalu dia berkata kepadanya dan Bumi, 'Datanglah kamu berdua dengan tunduk atau terpaksa'. Keduanya menjawab 'Kami datang dengan tunduk'."

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

Sains membuktikan gumpalan asap ini mengandungi gas-gas hidrogen dan helium. Selepas berlalu masa jutaan tahun (selepas Big Bang), gas-gas ini menjadi semakin padat sehingga akhirnya melahirkan bintang-bintang dan galaksi. Hal ini disebutkan dalam The Vindication of the Big Bang: Breakthroughs and Barriers (Parker, BarryR., Plenum Press, New York 1993).


Di awal proses kelahiran bintang

Bintang-bintang adalah objek besar di kosmos dan jumlahnya begitu besar sekali. Di galaksi Bimasakti sahaja jumlahnya adalah antara 200 hingga 400 bilion. CNN.com bertarikh 23 Julai 2003 melaporkan jumlah bintang di langit melebihi 70 sextilion (iaitu 7 diikuti 22 kosong). Jumlah ini adalah berdasarkan kiraan yang dibuat para pengkaji daripada Australian National University. Jumlah ini bermaksud sekiranya dihitung pasir-pasir di semua pantai dan gurun di dunia jumlah bintang di langit adalah 10 kali ganda daripada jumlah itu.Di dalam al-Quran terdapat lebih kurang 13 tempat yang menceritakan mengenai bintang-bintang. Perkataan yang digunakan oleh Quran adalah najmu (satu bintang) dan nujuum (banyak bintang). Sebagai contoh, dalam surah al-A'araf ayat 54, Allah menyatakan, "Dan (Allah mencipta) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk pada perintahnya." Antara faedah yang manusia peroleh daripada bintang-bintang adalah ia menjadi penunjuk jalan terutamanya bagi para pengembara.

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

Berhubung dengan ini dalam surah an-Nahl ayat 16, Allah berfirman,"Dan dia ciptakan tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk."

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

Tiada ulasan: