Isnin, 25 Mei 2009

Kejadian Langit dan bumi daripada asap

Dalam surah Fussilat ayat 11, Allah berfirman langit dan bumi di peringkat awal dahulu kosong daripada sebarang objek di langit. Yang wujud hanyalah asap. Daripada asap-asap ini lahirlah bintang-bintang serta galaksi disusuli dengan kelahiran sistem suria dan Bumi. Berhubung dengan ini, dalam kitab Al-Asas fi al-Tafsir, As-Syeikh Said Hawa berkata, "Sesungguhnya memang sudah ada satu keyakinan sebelum terjadinya bintang-bintang, keadaan di angkasa raya adalah dalam bentuk gas seperti asap." Pandangan seperti ini dapat diterima sebagai sahih kerana ia begitu hampir dengan maksud perkataan dukhan di dalam Quran.

Perkataan yang digunakan dalam ayat ini yang melambangkan asap adalah dukhan. Dalam bahasa inggeris dukhan bermaksud smoke. Penggunaan kalimat asap ini atau smoke ini memang selari dengan penemuan semasa kerana asap lahir dari satu suasana yang panas dan suasana di peringkat awal kejadian alam sememangnya panas.


Semasa menceritakan mengenai asap ini, para saintis mengaitkannya dengan gas-gas (terutamanya hidrogen dan helium) yang wujud seperti awan tebal di peringkat awal dahulu. Para saintis menyifatkan asap daripada gas ini sebagai dark clouds, cloud of gas, fog of neutral hidrogen and hlium, hot mass of gas dan yang seumpamanya. Ia bermaksud gas-gas diperingkat awal kejadian langit dan bumi wujud dalam bentuk seperti 'awan-awan hitam, awan-awan daripada gas, awan-awan gas daripada hidrogen dan helium, gas bersuhu tinggi' dan yang seumpamanya.
Kejadian langit dan bumi daripada asap menyentuh berkenaan objek-objek daripada asap. Oleh sebab Bumi adalah satu objek maka langit yang dinyatakan Allah juga merupakan objek-objek seperti bintang, galaksi dan seumpamanya. Salah satu kajian yang dilakukan dalam bidang ilmu astrofizik adalah mengenal pasti kejadian alam selepas berlakunya peristiwa Big Bang. Kajian menunjukkan, pengembangan alam berlaku dalam keadaan suhu yang tinggi di peringkat itu. Selepas masa berlalu lebih kurang tiga minit proses penyejukan pula berlaku. Keadaan ini memungkinkan kelahiran proton dan neutron dan percantuman kedua-duanya melahirkan nukleus. Nukleus ini kemudiannya bercantum dengan elektron dan dengan itu lahirlah atom hidrogen dan helium.
Selepas 30,000 tahun berlalu (selepas Big Bang), gas-gas hidrogen dan dan helium bercantum kesan daripada tarikan graviti dan dengan itu lahirlah gumpalan-gumpalan asap raksasa. Daripada gumpalan-gumpalan asap ini, sele[as berlaku masa jutaan tahun, lahirlah bintang-bintang, galaksi dan planet dan bumi. Hal ini disebutkan di dalam The Vindication of the Big Bang: Breakthroughs and Barriers (Parker, Barry R., Plenum Press New York, 1993).
Penemuan semasa mengesahkan fenomena kejadian alam daripada asap ini. Dalam artikel bertajuk Gas Clouds In Space Remnants of the Big Bang di San Francisco Examiner bertarikh 14 Januari 2000., Keay Davidson melaporkan para saintis menemui gas hidrogen bergerak seumpama awan di kawasan angkasa dengan kelajuan lebih kurang 300 batu sejam. Para saintis berpendapat gumpalan gas ini wujud memenuhi kosmos selepas berlakunya ledakan Big Bang dahulu.
National Radio Astronomy Observatory Socorro, New Mexico: New Release, pada 25 Julai 2003, di bawah tajuk Giant Gas Cloud Made of Atoms Formed in First Stars, melaporkan berkenaan satu penemuan yang menunjukkan di peringkat awal kejadian alam, molekul-molekul gas sudah memenuhi angkasa dan daripadanya lahirlah bintang-bintang.
Pada tanggal 25 November 1999, di bawah tajuk Puzzle of Galactic Evolutin Solved pula, Science Daily Online melaporkan satu penemuan oleh para saintis dariada Universiti Wisconsin Madison. Penemuan ini dianggap mampu menjawab persoalan yang selam ini menghantui pakar astronomi. Mereka yang mendapati awan-awan raksasa yang dipenuhi gas memainkan peranan penting dalam melahirkan bintang-bintang dan juga galaksi di langit sebelum ini. Di samping itu, sebahagian daripada awan ini menentukan komposisi kimia di galaksi-galaksi dengan menghujaninya dengan gas-gas tertentu dari masa ke semasa. Penemuan ini pada asalnya dilaporkan dalam jurnal Nature.
Tambahan daripada itu, dalam Universe Today Online bertarih 2 Februari 2005, di bawah tajuk Missing Matter Could be Clouds of Gas, dilaporkan pihak NASA di Chandra X-ray Observatory menemui dua gumpalan awan raksasa yang dipenuhi gas-gas bersuhu tinggi. Kajian pakar-pakar menunjukkan gas-gas seumpama awan ini mampu melahirkan galaksi-galaksi yang mengandungi berbilion bintang.
Kita dapat simpulkan bab ini dengan merujuk kepada laporan yang dibuat oleh Space Telescope Science Institute di http://origins.stsci.edu/. Di bawah tajuk Star Formation, The Earliest Stars, ia melaporkan, "Pakar-pakar dalam bidang kosmologi meyakini laam ini bermula lebih kurang 15 bilion tahun dahulu dengan ledakan Big Bang. Ia melahirkan gas-gas hidrogen dan helium dalam bentuk gumpalan awan raksasa. Kesan daripada tarikan graviti yang berlaku antara molekul-molekul gas ini, lahirlah bintang-bintang." Penemuan-penemuan ini dan seumpamanya mengesahkan kebenaran Quran yang terdapat dalam surah Fussilat ini.

Tiada ulasan: